Нашите производители: Йонко Иванов

Стартираме рубриката „Нашите производители“ с цел да покажем цялостния цикъл на производство на асортимента ни от родни продукти  – от отглеждането им до момента на предлагането им в хранителни магазини ПЛАМКО.

Първият производител, с който ще Ви запознаем, е Йонко Иванов от село Кардам, община Попово. Поколения назад семейството на Йонко се занимава със земеделие и скотовъдство. Самият той, като достоен наследник на своя род, решава да продължи традицията с желанието да произвежда български качествени продукти, отгледани на местна почва. Със земеделие Йонко първоначално се занимава любителски, след което започва професионално да отглежда зеленчуци – зеле, картофи, карфиол.

Както всеки един бизнес, земеделието също има своите трудности: „Липсата на работна ръка е най-сериозният проблем – споделя Йонко Иванов. – Високата цена на торовете и препаратите също ни затруднява допълнително.

Препаратите и торовете, които производителят използва са в голяма степен на био основа: „Повече от 55% от средствата ни за третиране са био торове и био препарати, защото с тях ефектът е по-добър. Наблягаме и на естествените торове – разказва още Йонко. – Биологичното земеделие носи със себе си и много по-добър вкус на самата продукция.

На въпрос за сортовете, с които разполагаме в България, Йонко споделя:

Сортовете у нас са стари. Подобрения се случват единствено благодарение на търговци на семена, които инвестират в научни екипи, чиято цел е да подобрят сортовете и да ги направят по-устойчиви и годни за транспортиране.

Производителят е на мнение, че вносните сортове не са толкова вкусни, но имат по-добри показатели като траспортабилност и външен вид.

В последните години Йонко отглежда зеленчуци, които изискват по-малко ръчен труд, именно заради трудното набиране на работна ръка, защото е важно продукцията да бъде обработена навреме.

Относно реализацията на продукцията Йонко Иванов споделя: „Реализация има, защото хората предпочитат българското – купуват на дребно или едро, предлагаме стоката и по пазари – разказва той. – Когато стоката е качествена, пазар винаги има.