Представяне на млечни продукти „Боженци“

ЕЛВИ ООД се занимава със селскостопанска дейност, отглеждане на животни и преработка на млечни продукти. Разположена в с. Велковци, община Габрово.

С производствена история от 1991 година, ЕЛВИ ООД е утвърдена компания, известна и любима на българите със своите продукти под марка „Боженци”.

Приоритет е спазването на всички вътрешнозаводски стандарти, технологични документации и прилагането на добри производствени и хигиенни практики.

Въведената НАССР система и лабораторните изследвания от независима акредитирана лаборатория, гарантират качеството и безопасността на произведените млечни продукти от фермата до крайния потребител. Упражняваният контрол от страна на водещите ни технолози и производствената лаборатория е насочен не само върху крайния продукт, но и върху всички етапи от неговото производство.
– Без изкуствени оцветители, добавки и консерванти.
– Без палмова и други растителни мазнини.