Дарителска кампания за хранителни продукти под наслов „НАПРАВИ ДОБРО ЗА ДЕТЕ ОТ ИНСТИТУЦИЯ“

Дарителска кампания за хранителни продукти под наслов: „НАПРАВИ ДОБРО ЗА ДЕТЕ ОТ ИНСТИТУЦИЯ“

Инициативата за набиране на хранителни продукти от първа необходимост е за децата от Звено ЦНСТДБУ и ЦОП гр.Попово.

Може да се включите в трите ни магазина и търговската ни зала, като оставите продуктите на обозначените места.

Необходими продукти са: Захарни изделия, ориз, брашно, захар, олио, сол, безалкохолни напитки и т.н.