Специални промоции в Търговска зала от 15 до 25 май